Εκπαίδευση στο QGIS

Eισαγωγικό σεμινάριο για την χρήση του open source λογισμικού QGIS

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και εργαζόμενους στους τομείς:

 • Α. Τμημάτων Μηχανικών: Τοπογράφων, Πολιτικών , Ηλεκτρολόγων, Ορυκτών Πόρων, Παραγωγής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνιών, κλπ
 • Β. Γεωτεχνικών Σχολών: Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, κλπ
 • Γ. Οικονομικών Σχολών, Marketing, Πωλήσεις, Διοίκηση επιχειρήσεων, κλπ

Διδακτικές ενότητες

 • Βασικές έννοιες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS.)
 • Βασικές έννοιες Προβολικών Συστημάτων – Συντεταγμένων.
 • Επισκόπηση των πηγών δεδομένων στην Ελληνική αγορά.
 • Διάγραμμα ροής ενός πραγματικού project GIS.
 • Εισαγωγή - δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων.
 • Επεξεργασία - Τροποποίηση διανυσματικών δεδομένων.
 • Εισαγωγή Περιγραφικών δεδομένων σε διανυσματικά γεωγραφικά αρχεία.
 • Εισαγωγή πινακοποιημένων δεδομένων - Διασύνδεση πινάκων.
 • Εισαγωγή δεδομένων από Σύστηματα Spatial DBMS.
 • Παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων.
 • Θεματική χαρτογράφιση.
 • Δημιουργία εκτυπώσιμων χαρτών.
 • Γεωγραφικές πράξεις.
 • Ανάλυση Γεωγραφικών δεδομένων.
 • Διαδικασίες Interpolation και δημιουργία πινάκων raster από vector δεδομένα.
 • Ολοκλήρωση εφαρμογής χωροθέτησης (ως άσκηση).
 • Εξαγωγή δεδομένων για διαδικτυακή παρουσδίαση - WebGIS.
 • Οι διδακτικές ενότητες θα διεξαχθούν μέσα από την δημιουργία και ολοκλήρωαη ενός πραγματικού project GIS.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (δεδομένα) καθώς και πλήρης οδηγός χρήσης του λογισμικού QGIS με έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση (250 σελίδες περίπου).

Κόστος

Το τυπικό κόστος είναι 150 €. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου συμπεριλαμβανομένου έντυπου εγχειριδίου προσαρμοσμένου στην παρούσα εκπαίδευση. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές στο κόστος θα εμφανίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή