Εκπαίδευση στο QGIS

Eξειδικευμένο σεμινάριο για την χρήση του open source λογισμικού QGIS με raster δεδομένα

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και εργαζόμενους στους τομείς:

 • Α. Τμημάτων Μηχανικών: Τοπογράφων, Πολιτικών , Ηλεκτρολόγων, Ορυκτών Πόρων, Παραγωγής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνιών, κλπ
 • Β. Γεωτεχνικών Σχολών: Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, κλπ
 • Γ. Οικονομικών Σχολών, Marketing, Πωλήσεις, Διοίκηση επιχειρήσεων, κλπ

Διδακτικές ενότητες

 • Περιγραφή δεδομένων raster - Τύποι δεδομένων
 • Πλεονεκτηματα-μειονεκτηματα δεδομένων raster
 • Σύμβολα - τρόποι παρουσιασης δεδομενων raster
 • Mεταδεδομένα.
 • Ιστόγραμμα.
 • Πράξεις αρχείων raster.
 • Ομαδοποίηση τιμών.
 • Δημιουργία DEM.
 • Υπολογισμός παραμέτρων αναγλύφου (κλίση, έκθεση, σκίαση, καμπυλότητα, τραχύτητα)
 • Υπολογισμός Υδρογραφικών παραμέτρων.
 • Μέθοδοι παρεμβολής σημειακών δεδομένων (interpolation).
 • Χρήση "μάσκας"-οριοθέτηση περιοχής ενδιαφέροντος.
 • Γεωστατιστικη.
 • Μετατροπή raster σε vector.
 • Μετατροπή vector σε raster.
 • Βασική θεωρία δορυφορικών δεδομένων.
 • Εμφάνιση - οπτικοποίηση δορυοφρικων δεδομενων.
 • Υπολογιμος δείκτη βλάστησης NDVI.
 • Μελέτη περίπτωσης (case study).

Εκπαιδευτικό υλικό

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (δεδομένα) καθώς και πλήρης οδηγός χρήσης του λογισμικού QGIS με έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση (250 σελίδες περίπου).

Κόστος

Το τυπικό κόστος είναι 100 €. Στην τιμή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και τα εκπαιδευτικά δεδομένα. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές στο κόστος θα εμφανίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή