Εισαγωγή στις έννοιες της τηλεπισκόπησης

Σεμινάριο εισαγωγής στις έννοιες της τηλεπισκόπησης για αρχαρίους

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, που δεν έχουν διδαχθεί ή πρόκειτε να διδαχθούν τηλεπισκόπηση, με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση των εννοιών και του θεωρητικού υποβάθρου, καθώς και εργαζόμενους στους τομείς:

 • Α. Τμημάτων Μηχανικών: Τοπογράφων, Πολιτικών , Ηλεκτρολόγων, Ορυκτών Πόρων, Παραγωγής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνιών, κλπ
 • Β. Γεωτεχνικών Σχολών: Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, κλπ
 • Γ. Οικονομικών Σχολών, Marketing, Πωλήσεις, Διοίκηση επιχειρήσεων, κλπ

Διδακτικές ενότητες

 • Βασικές έννοιες στην τηλεπισκόπηση.
 • Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αλληλεπίδραση με τον πλανήτη γη.
 • Πλατφόρμες και σαρωτές τηλεπισκόπησης.
 • Ψηφιακά τηλεπισκοπικά δεδομένα.
 • Οπτικοποιήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και μορφότυποι.
 • Ροή διαδικασιών για την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων.
 • Ενίσχυση ψηφιακών δεδομένων για οπτικοποίηση.
 • Συνδιασμοί φασματικών διαύλων.
 • Γεωμετρικές διορθώσεις τηλεπισκοπικών δεδομένων.
 • Ατμοσφαιρικές διορθώσεις τηλεπισκοπικών δεδομένων.
 • Μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση τηλεπισκοπικών δεδομένων.
 • Επιβλεπόμενη ταξινόμηση τηλεπισκοπικών δεδομένων.
 • Αντικειμενοστραφής ταξινόμηση τηλεπισκοπικών δεδομένων.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου (δεδομένα) καθώς και ηλεκτρονικά αρχεία εγχειριδιών με έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση.

Κόστος

Το τυπικό κόστος είναι 70 €. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές στο κόστος θα εμφανίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων και online εγγραφή